Trajno travinje na barjanskih travnikih

naziv izziva:

Trajno travinje na barjanskih travnikih

opis izziva:

Pred leti so mi nekatere površine na barjanskih tleh prešle iz njiv v travnik in odkar se trajnih barjanskih travnikov ne sme preoravati, prihaja do slabe krme (sena),namesto da bi bili ti travniki vključeni v kolobar (koruza, pšenica, TDM), s tem pa bi pridobili kvalitetnejšo krmo. Ker ne morem pridelati dovolj silažne koruze, ne morem povečati črede. Vemo pa, da so barjanska tla preskrbljena z vodo in v poletnih mesecih ni suše oz. je komaj zaznana. Zato menim da bi se moralo dovoliti preoravanje.

sektor:

kmetijstvo

kmetijska panoga:

govedoreja

horizontalna tema vezana na izziv:

trajnostna raba tal

statistična regija:

Osrednjeslovenska regija

ime in priimek oz. naziv iskalca rešitve za izziv ali problem:

Brane Pristavec

 

kontaktni podatki:

branepristavec[@]gmail.com

Deli z drugimi