Seznam izzivov

Seznam izzivov, ki jih želijo kmetje rešiti na svojih kmetijah

 

 

objavljeno

 

izziv

 

sektor

 

panoga

 

statistična regija

 17. 2. 2020  Pepel kot gnojilo varstvo okolja  ostalo  Savinjska regija
 17. 2. 2020  Apliciranje gnojevke kmetijstvo  ostalo  Savinjska regija
 17. 2. 2020  Električni dvoriščni nakladalnik kmetijstvo, varstvo okolja  ostalo  Savinjska regija
27. 12. 2018

Obstojnost plodov ekoloških malin

kmetijstvo sadjarstvo Podravska regija
26. 11. 2018

Mlado goveje meso višje kakovosti

kmetijstvo govedoreja Savinjska regija
11. 05. 2018

Izboljšanje travne ruše

kmetijstvo govedoreja Gorenjska regija
11. 05. 2018

Optimizacija namakalnega režima pri gojenju zelenjave na ekološki kmetiji

kmetijstvo zelenjadarstvo Jugovzhodna regija
11. 05. 2018

Privezovanje trt z razgradljivimi ali naravanimi materiali

kmetijstvo vinogradništvo Gorenjska regija
07. 05. 2018 

Velik vložek dela pri ekološki pridelavi vrtnin in zelenjave

kmetijstvo zelenjadarstvo Osrednjeslovenska regija
02. 03. 2018

Uvajanje odpornih/tolerantnih namiznih in vinskih sort vinske trte

kmetijstvo vinogradništvo Podravska regija
02. 03. 2018

Gospodarjenje s tlemi v (eko) trajnih nasadih

kmetijstvo vinogradništvo Podravska regija
28. 02. 2018 Revitalizacija tal kmetijstvo trajnostna raba tal, ohranjanje naravnih virov Jugovzhodna regija
23. 02. 2018 Trženje kozjega mleka kmetijstvo reja drobnice Savinjska regija
23. 02. 2018 Doživetje narave na hribovski kmetiji – nanoturizem ohranjanje narave ostalo Osrednjeslovenska regija
16. 02. 2018 Pretirana uporaba polietilenskih zastirnih folij kmetijstvo vrtnarstvo Goriška regija
15. 02. 2018 Izobraževanje kmetijstvo vrtnarstvo Goriška regija
06. 02. 2018 Zatiranje plevela med drevesi kmetijstvo sadjarstvo Gorenjska regija
06. 02. 2018 Pasterizator za sokove na drva kmetijstvo sadjarstvo Gorenjska regija
06. 02. 2018 Obvladovanje metličavosti kmetijstvo sadjarstvo Gorenjska regija
23. 01. 2018 Obvladovanje trajnih nasadov pred invazivnimi vrstami iz redov Diptera in Heteroptera kmetijstvo sadjarstvo Goriška regija
22. 01. 2018 Ekonomsko najboljša tehnologija zorenja in razvoza gnojevke ter gnoja kmetijstvo govedoreja Savinjska regija
19. 01. 2018 Bolezni lesa vinske trte kmetijstvo vinogradništvo Obalno-kraška regija
17. 01. 2018 Trženje mesa drobnice kmetijstvo reja drobnice  Primorsko-notranjska regija 
17. 01. 2018  Trženje mesa drobnice  kmetijstvo  reja drobnice  Primorsko-notranjska regija 
09. 01. 2018 Poškodbe gozdov po žledu in lubadarju ohranjanje narave ostalo
Goriška regija
09. 01. 2018 Ureditev starejšega hleva v moderen prostor za prezimovanje živali kmetijstvo reja drobnice Podravska regija
09. 01. 2018 Pokrito zavetišče za živali kmetijstvo konjereja Obalno-kraška regija
09. 01. 2018 Trženje mesa drobnice kmetijstvo reja drobnice Savinjska regija
05. 01. 2018 Reja pasem koz za pridelavo mesa kmetijstvo reja drobnice Savinjska regija
21. 12. 2017 Izdelava mesnin brez aditivov živilstvo   Savinjska regija
20. 12. 2017 Koruzni hrošč kmetijstvo poljedelstvo Osrednjeslovenska regija
14. 12. 2017 Inovativni, cenovno dosegljivi bio-filtri za piščančje farme kmetijstvo perutninarstvo Podravska regija

14. 12. 2017 

Trženje drobnice kmetijstvo reja drobnice Podravska regija

14. 12. 2017 

Preusmeritev govedorejske kmetije v pašništvo in predelava hleva iz stojišč z navezami v prosto rejo

kmetijstvo govedoreja Osrednjeslovenska regija

14. 12. 2017 

Predelava soje z izkoristkom sojinih tropin in olja kmetijstvo poljedelstvo Jugovzhodna regija

14. 12. 2017 

Pozeba v sadovnjakih kmetijstvo sadjarstvo Jugovzhodna regija

14. 12. 2017 

Divjad in zveri, ki povzročajo škodo kmetijstvo reja drobnice Gorenjska regija

14. 12. 2017 

Prodaja kmetijskih pridelkov

kmetijstvo zelenjadarstvo Pomurska regija

13. 12. 2017 

Segrevanje ozračja varstvo okolja ostalo Jugovzhodna regija

13. 12. 2017 

Ekološka pridelava orehov kmetijstvo sadjarstvo Posavska regija

13. 12. 2017 

Odpornost na bolezni novih sort trajnih trav kmetijstvo poljedelstvo Posavska regija

13. 12. 2017 

Pridelava olja kot dopolnilna dejavnost kmetijstvo poljedelstvo Osrednjeslovenska regija

13. 12. 2017 

Podlubniki gozdarstvo ostalo Podravska regija

13. 12. 2017 

Dostop do vode v zimskem času proste reje kmetijstvo konjereja Gorenjska regija

13. 12. 2017 

Divje živali uničujejo pridelke kmetijstvo bio-dinamična pridelava Osrednjeslovenska regija

13. 12. 2017 

Kako ohraniti kulturno krajino na razgibanem hribovitem terenu?

kmetijstvo reja drugih živali Gorenjska regija

13. 12. 2017 

Izziv prodaje grozdja kmetijstvo vinogradništvo Posavska regija

13. 12. 2017 

Poleganje koruze kmetijstvo poljedelstvo Osrednjeslovenska regija

13. 12. 2017 

Preprečevanje razraščanja robide in koprive na pašnikih

kmetijstvo govedoreja Gorenjska regija

13. 12. 2017 

Trajno travinje na barjanskih travnikih kmetijstvo govedoreja Osrednjeslovenska regija

13. 12. 2017 

Problem zaraščanja površin s praprotjo kmetijstvo govedoreja Koroška regija

13. 12. 2017 

Divjad na obdelovalnih površinah kmetijstvo govedoreja Jugovzhodna regija

13. 12. 2017 

Težave z mrhovinarji kmetijstvo poljedelstvo Zasavska regija

13. 12. 2017 

Potencialno nova sorta jabolk kmetijstvo sadjarstvo Posavska regija

13. 12. 2017 

Embriotransfer kmetijstvo govedoreja Savinjska regija

11. 12. 2017 

Reševanje kmetijskih površin, ki bi jih želeli nameniti sajenju sadnega drevja in pridelavi zelenjave

kmetijstvo sadjarstvo Zasavska regija

20. 11. 2017 

Reja avtohtone pasme krškopoljski prašič

kmetijstvo prašičereja Podravska regija
17. 11. 2017 

Širjenje »ESCE« glivične bolezni lesa, ki se širi po vinogradu

kmetijstvo vinogradništvo Podravska regija

17. 11. 2017 

Zatiranje ambrozije v koruzi

kmetijstvo poljedelstvo Podravska regija

17. 11. 2017 

Direktna setev koruze v deteljo ali lucerno

kmetijstvo poljedelstvo Podravska regija

17. 11. 2017 

Z namenom zmanjševanja stroškov uporabe tehnologije setve brez oranja

kmetijstvo, varstvo okolja poljedelstvo Pomurska regija

17. 11. 2017 

Izziv v tleh rastlinjaka

kmetijstvo zelenjadarstvo Pomurska regija

17. 11. 2017 

Ohranitveni način obdelave tal

kmetijstvo poljedelstvo, zelenjadarstvo Podravska regija

 

 

Deli z drugimi