Potenciali biogospodarstva v alpskem prostoru vzdolž verig vrednosti rastlinskih izvlečkov in živil

Projekt AlpBioEco je nastal pod okriljem programa Interreg Območje Alp, ki podpira raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, kompetitivnost, nizkoogljično gospodarstvo, okoljsko učinkovitost in smotrno izrabo virov, predvsem med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Projekt se osredotoča predvsem na majhna in srednje velika podjetja, ki delujejo na območju Alp. V projekt je vključenih 13 partnerjev iz 5 Evropskih držav (Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija in Francija). Glavni namen projekta je inovativnost in trajnostni razvoj alpskega prostora, ki bo rešitve iskal predvsem v biogospodarstvu in spodbujanju inovacij vzdolž verig vrednosti za jabolka, orehe in zelišča v izbranih agroživilskih podjetjih vseh vključenih regij. V okviru projekta se razvijajo konkretni produkti iz ostankov jabolk, zelišč in orehov, s čimer se spodbuja ponovna uporaba stranskih surovin in izdelava bio-osnovanih produktov z višjo dodano vrednostjo. Če želite biti redno obveščeni o aktivnostih projekta, pa se naročite na e-novičnik projekta.

Deli z drugimi