Objavljamo gradiva iz mednarodne konference na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«, Ptuj, 23. 8. 2019

Dan pred začetkom sejma AGRA 2019, to je 23. 8. 2019, je ministrstvo na Ptuju organiziralo mednarodno ministrsko konferenco na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«. Konference so se udeležile delegacije iz 10-ih držav članic Evropske unije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore in Severne Makedonije. Vsebina konference je bila usmerjena v ukrepe kmetijske politike, ki se morajo dopolnjevati s tehnološkim razvojem, uvajanjem novih tehnologij, postopkov in metod dela. Samo tako se lahko dviguje produktivnost in se hkrati zagotavljajo dolgoročna prehranska varnost in samooskrba s hrano, varstvo okolja, obvladovanje in prilagajanje na podnebne spremembe, krepitev socialno-ekonomske strukture na podeželju ter izboljšanje starostne strukture in izobrazbe ljudi na podeželju.

Predstavljamo štiri primere dobre prakse iz Slovenije, ki so bili predstavljeni na konferenci:

 

Objavljamo tudi videoposnetke dveh EIP projektov, ki trenutno potekata v Sloveniji: 

Deli z drugimi