Gradivo s predstavitve javnih razpisov za podukrepa 16.2 in 16.5 na področju gozdarstva iz naslova ukrepa Sodelovanje v letu 2019

V mesecu decembru 2019 smo v soorganizaciji z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije organizirali predstavitev javnih razpisov za sofinanciranje gozdarskih projektov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020. Na voljo sta ppt predstavitvi javnih razpisov za dva podukrepa v okviru ukrepa 16 Sodelovanje:

Deli z drugimi