8. 6. 2020 – Z izvedbo projekta se že kažejo učinki in zanimanje za področje sonaravne živinoreje in okolja (podukrep 16.9 – Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji)

 

FOTOGRAFIJE PROJEKTA 2

 

Posredujemo informacijo o projektu, ki ga v okviru Zavoda Znanje Postojna izvaja OE Ljudska univerza Postojna, skupaj z ostalimi partnerji v projektu. Projekt je sofinanciran iz podukrepa M16.9 – Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji. Spodbuja sonaravno živinorejo, ozavešča o pomenu lokalne hrane ter izpostavlja pomen tovrstnega kmetovanja na ohranjanje okolja.

Vodilni partner projekta je Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna.

Namen projekta je povečati kompetence in znanja na kmetijah. V zadnjih dveh tednih so v okviru projekta potekale intenzivne aktivnosti, namenjene strokovni in zainteresirani javnosti, ki jih pripravlja in izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Vse do oktobra 2021, ko se projekt zaključi, se bodo izvajala še številna strokovna izobraževanja, praktične delavnice in dnevi odprtih vrat, tudi za osnovnošolce in ranljive skupine.

Sporočilo za javnost o projektu…

Aktualni dogodki, ki se jih lahko udeležite…

O projektu…

 

 

Deli z drugimi