6. 1. 2020 – Odobrenih je novih 14 pilotnih projektov v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

Iz naslova ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020 je bilo v okviru drugega javnega razpisa za podukrepa 16.2 in 16.5 odobrenih 14 pilotnih projektov, katerih namen je reševanje konkretnih izzivov s področja kmetijske pridelave, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe, s katerimi se kmetijska gospodarstva soočajo.

V okviru podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je sofinanciranih 11 pilotnih projektov.

V okviru podukrepa 16.5: Okolje in podnebne spremembe pa so sofinancirani trije pilotni projekti.

 

Več o projektih si lahko preberete v preglednicah spodaj:

Preglednica odobrenih pilotnih projektov v okviru podukrepa 16.2

Preglednica odobrenih pilotnih projektov v okviru podukrepa 16.5

 

Objavljeni so že tudi novi javni razpisi za prijavo pilotnih projektov in projektov EIP:

– 3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstvarok za oddajo vlog je 28. februar 2020 do 23.59.

– 3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstvarok za oddajo vlog je 28. februar 2020 do 23.59.

– 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksamrok za oddajo vlog je 27. marec 2020 do 23.59.

Še vedno pa lahko vpišete svoj izziv v Izmenjevalniku idej na spletni strani EIP.

Deli z drugimi