3. 1. 2020 – Odprte prijave za strokovnjake v petih novih EIP-AGRI fokusnih skupinah

 

Na spletni strani EIP-AGRI kontaktne točke je objavljen poziv za strokovnjake v petih novih EIP-AGRI fokusnih skupinah iz naslednjih področij:

• Divje zveri in kmetijska proizvodnja (angl. Wildlife and agricultural production),

• Trajnostne industrijske rastline v Evropi: nove tržne priložnosti in poslovni modeli, ki ne nadomeščajo proizvodnje hrane (Sustainable industrial crops in Europe: new market opportunities and business models which do not replace food production),

• Zmanjšanje plastičnega odtisa kmetijstva (Reducing the plastic footprint of agriculture),

• Trajnostni sistemi za proizvodnjo govejega mesa (Sustainable beef production systems),

• Klimatsko pametne (sub) tropske prehrambene kulture v EU (Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU).

Če imate na navedenih področjih praktične izkušnje, ki bi jih radi nadgradili in/ali delili s strokovnjaki iz drugih držav članic EU ter na teh področjih opredelili obetavne inovativne ideje, ste vabljeni k sodelovanju.

Prijave so odprte do vključno 23. januarja 2020 do 23:59 po srednjeevropskem času.

Namen fokusnih skupin je vzpostavitev mreže strokovnjakov z določenega področja iz vse Evrope in izmenjava strokovnih mnenj, organizacija strokovnih srečanj in izvedba praktičnih delavnic.

V eni fokusni skupini je vključenih 20 strokovnjakov s kmetijskega področja, med katerimi so tudi kmetje, kmetijski svetovalci, raziskovalci, podjetniki, z namenom izmenjave strokovnega znanja in praktičnih izkušenj z določenega področja.

Več informacij o že delujočih fokusnih skupinah najdete na spletni strani EIP-AGRI in v informativni brošuri, ki je na voljo v slovenskem jeziku.

Vabljeni ste, da se vključite in s tem prispevate tudi k širjenju novega znanja v Sloveniji kot k širjenju naših dobrih praks in izzivov v EU.

 

Povezava na prijave

Deli z drugimi