12. 3. 2018 – Predstavitev 1. javnih razpisov za dva podukrepa – 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020

Predstavitev 1. javnih razpisov za dva podukrepa – 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5: Okolje in podnebne spremembe iz PRP 2014-2020 bo potekala v sredo, 21. 3. 2018 v veliki predavalnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana od 9.30 ure do 12.00 ure.

Namen predstavitve je podrobna seznanitev prijaviteljev z besedilom javnega razpisa in razjasnitev vseh morebitnih vprašanj v zvezi s prijavo. Za učinkovitejši potek predstavitve vas prosimo, da imate s seboj tiskano verzijo prijavnega obrazca razpisa na katerega se nameravate prijaviti. Vprašanja v zvezi z objavljenima javnima razpisoma v okviru posameznega podukrepa lahko že pred predstavitvijo postavite na forumu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 20. 3. 2018.

Deli z drugimi