11. 4. 2018 – VIDEO predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova ukrepa Sodelovanje (16.2 in 16.5) s sejma Komenda

V sklopu Spomladanskega sejma Komenda«, je v petek, 23. 3. 2018, v prostorih KK Komenda potekala video predstavitev javnih razpisov iz naslova ukrepa
Sodelovanje za učinkovitejši tehnološki razvoj in prenos znanj na kmetijska gospodarstva; MKGP – predavateljica dr. Vesna Miličič

PPT predstavitev

1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Deli z drugimi