EIP – Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

Objavljeno: april 2022

SPON (Sistem za Podporo O Namakanju) je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-2021) in nato nadgrajen v EIP projektu PRO-PRIDELAVA (2018-2021). SPON za izračun potreb rastlin po vodi upošteva: (i) kulturo ter razvojne faze rastlin – fenofaze, (ii) vodozadrževalne lastnosti tal (poljska kapaciteta, točka venenja), (iii) trenutno vsebnost vode v tleh (dnevno spremljanje vsebnosti vode v tleh z merilnikom vode) in (iv) večdnevno napoved evapotranspiracije in količine padavin za vsako lokacijo. Za optimalno preskrbo rastlin z vodo SPON izračuna in poda uporabnikom informacijo s priporočilom o potrebni količini vode, začetku in trajanju namakanja. Vodenje strokovno pravilnega namakanja na ravni kmetija ne pomeni stalnega dodajanja enakih obrokov namakanja v času vegetacijske dobe, ampak upošteva časovno dinamiko količine rastlinam razpoložljive vode v tleh, ki je odvisna od vodozadrževalnih lastnosti tal, in evapotranspiracijo ter padavine.

Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Status projekta: ZAKLJUČEN

Vodilni partner: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ostali člani partnerstva: Geološki zavod Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, BO – MO d.o.o., Evrosad d. o. o. iz Krškega, Panvita d. d. iz Murske Sobote, Kmetija Aleš Turk iz Podbočja, Kmetija Jožef Ribič iz Šempetra v Savinjski dolini, Kmetija Purgaj Ivan iz Pernice in Kmetija Karlovček ter Andraž Rumpret iz Šentjerneja

Namen projekta:

Namen projekta je bil v kmetijski praksi promovirati visoko produktivnost kmetijske pridelave s pomočjo trajnostne rabe vode za namakanje.

Cilji projekta:

Kmet in strokovnjaka v polju pšenice, v ospredju naprava za meritve

Sistem za podporo odločanju o namakanju – SPON; avtor: Biotehniška fakulteta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI:

Sistem SPON je z decembrom 2021 operativen v okviru Agencije za okolje (ARSO).

Za priključitev v sistem SPON je najprej potrebno pridobiti informacije o lastnostih pridelovalne površine. Sem spadajo lokacija površine, laboratorijske analize tal (vodozadrževalne lastnosti in tekstura), informacije o kulturi (fenološke faze, globina korenin, čas rasti) in popis namakalne opreme. Trenutno SPON ni oblikovan tako, da bi vsak posamezni uporabnik sam vnašal te podatke v sistem, temveč je pri tem predvidena pomoč kmetijske svetovalne službe. Okvirna cena za analize vodozadrževalnih lastnosti tal, ki so potrebne za zagon SPON na določeni lokaciji, je okoli 420 EUR (leta 2021). Po tem sledi vgradnja opreme za izvajanje meritev vsebnosti vode v tleh. Cena kompleta štirih merilnikov vsebnosti vode v tleh, vključno s komunikacijsko napravo (modem + SIM
kartico), dežemerom, solarnim panelom in polnilno baterijo se giblje okoli 1.700,00 EUR (leto 2021). Poleg tega je za posredovanje informacij s komunikacijske naprave v sistem SPON potrebno plačilo mesečne storitve za najem SIM v vrednosti 2,50 EUR (leto 2021). Cene med ponudniki se razlikujejo.

Uporaba SPON, kot je trenutno zasnovan, je relativno enostavna za trajne nasade, kjer se merilnike v tleh po vgradnji ne prestavlja in je kultura stalna. Pri netrajnih kulturah, na primer vrtninah in poljščinah, je uporaba SPON nekoliko prilagojena. Rastna doba je v primerjavi s trajnimi kulturami krajša, zaradi česar je potrebno bolj redno slediti njihovim fenološkim fazam. Pri vrtninah je lahko na enem polju več vrst in tudi vrste se lahko med seboj razlikujejo. Zato je za izračun potreb po namakanju potrebnih več informacij, ki se jih redno posodablja.

Merilniki vsebnosti vode v tleh so občutljivi na mehanske poškodbe. Pri netrajnih kulturah so merilniki zaradi plitke glavne mase korenin vstavljeni bližje površja, pogosto ne dovolj globoko za nemoteno obdelavo tal (oranje, brananje). Da bi preprečili možnost poškodbe, je potrebno pred vsako obdelavo tal merilnike izkopati in po setvi ali sajenju ponovno pravilno vgraditi v tla. Pri ponovni vgraditvi merilnikov v tla je potrebno paziti, da sonde vgradimo v okolico mesta, kjer so bila odvzeta tla za analizo vodozadrževalnih lastnosti tal.

Brošura: Strokovno pravilno namakanje: sistem za podporo odločanju o namakanju – SPON

Analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev za povečanje produktivnosti kmetijske pridelave in varstvo okolja

VIDEO: Izobraževalni video o strokovno pravilnem namakanju in sistemu za podporo odločanju o namakanju

VIDEO: EIP PRO-PRIDELAVA: SPON Prispevek RTV Slovenija, Ljudje in zemlja, 22. avg. 2021

Predstavitev projekta (PPT)

Spletna stran projekta

Predstavitev orodja SPON

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontakt:

doc. dr. Matjaž GLAVAN, vodja projekta (Biotehniška fakulteta, UL)
matjaz.glavan(at)bf.uni-lj.si
01 320 3299
www.spon.si
https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalniprojekti/140/povecanje-produktivnostikmetijske-pridelave-z-ucinkovito-in-trajnostnorabo-vode-propridelava

Prijava na e-novice

Deli z drugimi