EIP – Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije

Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije: od semena do toplote

Koruzni oklaski na tleh

Koruzni oklaski; avtor ŽIPO Lenart

Objavljeno: maj 2023

Sodobno zavedanje o omejenih zalogah fosilnih goriv in škodljivih posledicah njihove uporabe, vodi v ponovno intenzivno raziskovanje uporabe zavrženih naravnih produktov. Rastlinske ostanke, ki nastanejo pri predelavi kmetijskih pridelkov, lahko uporabimo kot vir energije. Koruzni oklasek, kmetijski rastlinski ostanek in OVE, ki ga trenutno zavržemo kot stranski produkt na polju, kjer zaradi svoje olesenele strukture počasi gnije, bo zagotovil okoljsko učinkovito ravnanje kmetijskih gospodarstev, ki bodo koruzni oklasek uporabila kot vir energije. Zmanjšal se bo delež fosilnih goriv in izpust toplogrednih plinov, hkrati pa zmanjšala odvisnost KG od neobnovljivih virov energije.

Člani partnerstva poslušajo predstavitev projekta

Predstavitev projekta EIP Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije; Avtor ŽIPO Lenart

 

Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2021

Status projekta: ZAKLJUČEN

Vodilni partner: ŽIPO Lenart d. o. o.

Ostali člani partnerstva: KGZS zavod Maribor, NLZOH, Kmetijski inštitut Slovenije, Interkorn d. o. o., Profuturus d. o. o., Biotehniška šola Maribor, kmetijska gospodarstva Anita Števanec, Boštjan Kraner, Matej Korošec in Franc Horvat

Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev:

Konzorcijski partner, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, ki je v projektu zadolžen za prenos in razširjanje znanja, je pripravil analizo izvedljivosti prenosa. Prenos in razširjanje znanja sta pomembna, da znanje pride v realno okolje, do kmetijskih gospodarstev, ki so uporabniki tega znanja. KGZS Maribor skrbi za širjenje znanja preko delavnic, predavanj, usposabljanj in objav.

V analizi izvedljivosti prenosa je navedeno, da je ločeno zbiranje zrnja in oklaskov pri kombajniranju možno z dodatnimi strojnimi adaptacijami pri klasičnih žitnih kombajnih. Bilo bi smiselno, da se kombajniranje z ločenim zbiranjem oklaskov izvaja kot posebna usluga za zainteresirane kmetije.

Strokovnjaki KGZS MB ocenjujejo, da je izvedba adaptacij kombajnov za ločeno zbiranje oklaskov tehnično preveč zahtevno, da bi se izvajala na kmetijskih gospodarstvih, zato je smiselno kmetije splošno seznanjati z namenom tehničnih prilagoditev na kombajnih, tehnične rešitve za različne znamke kombajnov pa zaupati tehnični stroki. Ta način spravila bo zagotavljal dolgoročno energetsko neodvisnost kmetij od cenovnih nihanj energentov na svetovnem trgu in delno znižal stroške energije na kmetiji, predvsem na področju ogrevanja objektov, vključno s sušilnicami za sušenje pridelkov.

Ločeno mehanizirano zbiranje oklaskov ne bo bistveno zmanjšalo vsebnost organske snovi v tleh, saj večji del rastlinskih ostankov po spravilu koruze ostaja na njivski površini, bo pa delno prispeval k zmanjšanju potenciala za razmnoževanje poljskih miši, ki v zadnjem času predstavljajo kar pomemben problem na njivskih površinah.

Oklaski so obnovljivi vir energije, zato se bo z njihovo uporabo kot biogoriva zmanjšala emisija ogljikovega dioksida iz fosilnih goriv, ki bi sicer nastale ob uporabi kurilnega olja, kar bo v prihodnosti zmanjšalo tudi dodatne stroške za okoljsko plačilo emisij na ravni kmetijskih gospodarstev.

 

Končna gradiva:

Gradivo z opisom uporabe v okviru projekta razvidnih rešitev v praksi (PDF) (Novo!)

Predstavitev projekta (PPT)

Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije: od semena do toplote (zgibanka)

Protokol za cenovno učinkovito pridelavo in predelavo koruznih oklaskov

Protokol za uporabo oklaska kot novega goriva

Protokol za uporabo oklaskov kot kuriva

 

Vir sofinanciranja:
Ukrep 16 Sodelovanje; 1. javni razpis za Podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Program razvoja podeželja 2014-2020)

Kontakt:

ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d. o. o., Šetarova 21, Lenart v Slovenskih goricah

 

Povezava do podstrani za projekt na spletni strani Evropske mreže SKP:

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

Predstavitev EIP projekta Koruzni oklaski kot obnovljivi vir energije, avtor ŽIPO Lenart

Žetev koruznih oklaskov v okviru EIP projekta, avtor ŽIPO Lenart

Prijava na e-novice

Deli z drugimi