Razpisi EIP

Obseg finančnih sredstev

V programskem obdobju 2014-2020 je za podukrep:

Stopnja javne podpore znaša v primeru projektov EIP do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Projekti EIP so obširnejši projekti s predvidenim trajanjem do 36 mesecev, zato znaša znesek sofinanciranja od 75.000 eurov do največ 350.000 eurov za podukrep M16.2 in od 45.000 eurov do največ 250.000 eurov za podukrep M16.5.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna finančna pomoč. Upravičenec do podpore je vodilni partner, če sam izvaja vse upravičene aktivnosti ali vodilni partner skupaj z drugimi člani partnerstva v projektu, ki izvajajo upravičene aktivnosti v projektu.

 

Aktualni javni razpisi za področje EIP

6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij; rok za oddajo vloge: 20. 9. 2023

predstavitev 6. javnega razpisa za podukrep M16.2 z dne 9. 6. 2023

VIDEO POSNETEK (1:44:26): Predstavitev 6. javnega razpisa za M16.2

Več informacij o javnih razpisih

Za več informacij o razpisih in za pomoč ob sestavi projektnega partnerstva ter pripravi vloge na razpis se lahko obrnete na javno službo kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Kontakt: INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi