EIP Vem točka

EIP VEM točka

EIP VEM točka je informacijsko središče na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vzpostavljeno z namenom informiranja zainteresiranih o Evropskem partnerstvu za inovacije (v nadaljevanju: EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. EIP Vem točka deluje v tesnem sodelovanju z Mrežo za podeželje, s katero skupaj upravljata spletno stran EIP, organizirata dogodke, obveščata javnost o dogodkih in drugih pomembnih informacijah v zvezi s projekti EIP v Sloveniji in širše.

E-pošta: sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si

Telefon: +386 (0)1 478 91 33

 

EIP inovacijsko posredništvo v Sloveniji

Izvajanje inovacijskega posredništva je urejeno in financirano v sklopu javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS), ki jo pogodbeno izvaja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Aktivnosti inovacijskega posredništva izvajajo inovacijski posredniki, ki so regijsko razporejeni po vseh osmih kmetijsko-gozdarskih zavodih.

Rezultat take organiziranosti je, da imajo vsi potencialni deležniki za projekte EIP brezplačno na razpolago:

 1. strokovno, neodvisno in nepristransko individualno svetovanje na področju iskanja in razvoja inovativnih rešitev konkretnega problema kmetovalca,
 2. možnost udeležbe na regijskih delavnicah, kjer lahko predstavijo svoj problem, ki bi lahko predstavljal osnovo za projekt EIP, imajo možnost povezovanja z drugimi deležniki ter pridobijo informacije o javnih razpisih za projekte EIP (kot primer izpostavljamo delavnico, ki jo je izvedel Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, več informacij je na voljo v vabilu),
 3. pomoč pri vzpostavljanju partnerstev za namen izvedbe projekta EIP ter
 4. svetovanje in pomoč pri pripravi in izvedbi projekta EIP.

Poleg tega se aktivnosti inovacijskih posrednikov osredotočajo tudi na:

 • razširjanje inovativnih rešitev in rezultatov zaključenih projektov EIP, tako iz Slovenije kot tujine,
 • spodbujanje medsebojnega povezovanja in generiranja novih idej za rešitev problema ter
 • sodelovanje in koordinacijo drugih aktivnosti z ostalimi deležniki AKIS, vključno z EIP VEM točko.

 

Seznam inovacijskih posrednikov JSKS, po posameznih kmetijsko gozdarskih zavodih

KGZ Celje

Nina Sečko

 • telefon: 03 490 75 86
 • mobilni telefon: 051 239 515
 • elektronski naslov: nina.secko@ce.kgzs.si

KGZ Kranj

Tomaž Cör

 • telefon: 04 280 46 33
 • mobilni telefon: 051 216 106
 • elektronski naslov: tomaz.cor@kr.kgzs.si

KGZ Ljubljana

Špela Drnovšek

 • telefon: 01 513 07 16
 • elektronski naslov: spela.drnovsek@lj.kgzs.si

Valentin Šajn

 • telefon: 01 513 07 16
 • elektronski naslov: valentina.sajn@lj.kgzs.si

KGZ Maribor

Boštjan Kristan

 • telefon: 02 228 49 19
 • mobilni telefon: 031 841 352
 • elektronski naslov: bostjan.kristan@kmetijski-zavod.si

KGZ Murska sobota

Simon Seči

 • telefon: 02 539 14 42
 • mobilni telefon: 041 208 236
 • elektronski naslov: simon.seci@kgzs-ms.si

KGZ Nova Gorica

Darja Zadnik

 • telefon: 05 726 58 17
 • mobilni telefon: 031 666 142
 • elektronski naslov: darja.zadnik@go.kgzs.si

Urška Poljanec

 • telefon: 05 37 22 640
 • mobilni telefon: 040 388 841
 • elektronski naslov: urska.poljanec@go.kgzs.si

KGZ Novo mesto

Mira Kambič Štrukelj

 • telefon: 07 373 05 74
 • mobilni telefon: 040 359 701
 • elektronski naslov: mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.si

KGZ Ptuj

Felicita Domiter

 • telefon: 02 749 36 39
 • mobilni telefon: 031 478 125
 • elektronski naslov: felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Mojca Čep

 • mobilni telefon: 051 269 640
 • elektronski naslov: mojca.cep@kgz-ptuj.si

Koordinatorica inovacijskih posrednikov JSKS

Barbara Trunkelj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • telefon: 01 513 66 64
 • elektronski naslov: barbara.trunkelj@kgzs.si

Prijava na e-novice

Deli z drugimi