Svetovanje s področja duševnega zdravja za mlade v tujini

  • Datum objave 27.10.2021
Pripravljena je bila raziskava Svetovanje s področja duševnega zdravja za mlade v tujini. V nekaterih državah članicah EU že izvajajo svetovanja za premagovanje tovrstnih težav. V raziskavo so bile vključene ugotovitve kakšne vrste in načine svetovanj opravljajo v Avstriji in Veliki Britaniji, kdo svetovanja izvaja, kdo jim jih delegira, kakšne so njihove pravne podlage za ...
Preberi več