Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR

  • Datum objave 11.03.2022
Leta 2020 se je v okviru EIP projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR raziskalo rešitve, kako še bolje pristopiti k ohranjanju ptice kosca (Crex crex) ter drugih travniških vrst ptic. Oblikovali so ukrep, ki je naravovarstveno ustrezen, vsebinsko pa so ga pozdravili tudi kmetje, kar je pripravljavcem dalo potrditev, da bodo ukrep še lažje in uspešnejše izvajali. Na povezavi se nahaja predlog dvostopenjskega ukrepa VTR.
Preberi več

Slovenske srenje kot izročilo in priložnost

  • Datum objave 03.03.2022
Zbornik na enem mestu predstavlja pomen tradicije agrarnih skupnosti in njihovega ohranjanja, ker si kot institucija uspešnega skupnega upravljanja s premoženjem zaslužijo spoštovanje in varovanje tudi v prihodnje. Uvodoma so pojasnjeni temeljni pojmi o agrarnih skupnostih, predvsem njihov zgodovinski nastanek ter sedanja organizacija in geografska porazdelitev po Sloveniji. Osrednji del je namenjen predstavitvi ter kritičnemu pogledu v preteklost in prihodnost več kot 80 agrarnih skupnosti iz vseh slovenskih regij in zamejstva.
Preberi več

Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo

  • Datum objave 14.01.2022
Dne, 10. 11. 2021, je bil organiziran posvet Kulturne poti in digitizacija kulturne dediščine ter njuna vloga v (trajnostnem) turizmu, kjer je bila izvedena tudi predstavitev: Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo, red. prof. dr. Martina Bavec in dr. Martina Robačer, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske ...
Preberi več

Strokovno gradivo Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 14.01.2022
Strokovno gradivo, ki je bilo pripravljeno v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja    
Preberi več