Ogroženost gozda zaradi podnebnih sprememb (usposabljanje, 2021)

  • Datum objave 22.03.2022
Naziv aktivnosti: Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021 Naziv ukrepa: Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja Naročnik javnega naročila je MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO (št. javnega naročila 430-41/2021, št. pogodbe 2330-21-000104) Izvajalec usposabljanj: Zavod za gozdove Slovenije, 2021   ...
Preberi več

DVOSTOPENJSKI UKREP HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV: Izboljšana operacija za kosca prinaša dodatna plačila ali zgodnejšo 1. košnjo – novosti v letu 2022

  • Datum objave 17.03.2022
Program razvoja podeželja je leta 2007 uvedel operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov za kosca na ključnih območjih Nature 2000. S prenovo in izboljšanjem operacije VTR_KOS bo ohranjanje kosca še bolj ciljno naravnano in kmetje bodo glede na rezultate popisa kosca dobili dodatno plačilo. V letu 2022 izboljšana operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR_KOS) povečuje ciljnost izvajanja ukrepa ter prinaša dodatna plačila za površine, kjer bo ugotovljena prisotnost kosca v letu 2022. V primeru, da je kosec prisoten, kmet izvede košnjo po 1. avgustu na enega od treh možnih načinov in dobi plačilo glede na rezultat popisa, ki ga sporoči ARSKTRP.
Preberi več