Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027

  • Datum objave 21.09.2022
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Grafično oblikovanje: Art design, d. o. o. Prva izdaja: Ljubljana, 2022 Elektronska izdaja Brezplačna publikacija Publikacija je dostopna na povezavi: https://skp.si/portal-znanja   Ključne besede: Ekološko kmetijstvo, Ekološko kmetovanje, živinoreja, rastlinska pridelava, razvoj podeželja, semenarstvo, ekološka reja živali, ekološka rastlinska pridelava
Preberi več

Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK)

  • Datum objave 24.12.2021
ANEK vsebuje analizo stanja, SWOT analizo, predstavitev potreb, ciljev in ukrepov po prednostnih področjih, ki bodo pripomogli k nadaljnjem razvoju ekološkega kmetovanja. ANEK je tudi ena izmed pomembnih usmeritev pri pripravi ukrepov v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
Preberi več

Pridelava semena poljščin in krmnih rastlin

  • Datum objave 05.11.2021
Hrana je osnovni predpogoj, da človek obdrži svoj obstoj v času in prostoru, zato je nujno potrebno, da se vse bolj ravnamo po zakonitostih narave. V tem pogledu je pomen kmetijske pridelave in pridelave semena izjemno velik. Kar 95 % hrane se pridela iz rastlin, ki se razmnožujejo s semenom.
Preberi več

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020, 7. izdaja, maj 2020

  • Datum objave 22.05.2020
Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) sestoji iz 19 operacij z obveznimi in izbirnimi zahtevami. Upravičenec, ki se odloči za vstop v katero izmed operacij ukrepa KOPOP, mora izvajati obvezne zahteve, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev posamezne operacije, če so v okviru posamezne operacije le-te na voljo. Namen brošure je zagotoviti informiranost javnosti ...
Preberi več