Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Mariboru, FKBV. Ostali člani partnerstva: UL BF, KIS, KGZS MB, KGZS MS, KGZS NM, KGZS LJ, KGZ Sava d.o.o., Mirosan d.o.o., Evrosad d.o.o., Karlovček d.o.o., Adam Novak, Branko Juhart, Vojko Šušterič, Mohor ...
Preberi več

BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: UL Biotehniška fakulteta Ostali člani partnerstva: skupno 11 partnerjev, od tega 7 pridelovalcev – sadjarjev Dosedanji rezultati Sajenje novih nasadov izven partnerstva Izdelava celostne grafične ...
Preberi več

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP – 2. posodobitev, 2017

  • Datum objave 10.04.2017
Sadjarstvo je kmetijska panoga, kjer se spremembe v pridelavi, ki temeljijo na okolju, pridelovalcu in ne nazadnje potrošniku prijaznejši pridelavi, odvijajo zelo hitro. Novejši okoljski ukrepi sledijo filozofiji zmanjšane obremenitve pridelka in okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljevanju: FFS), prispevajo pa tudi k varovanju zdravja ljudi (pridelovalcev in potrošnikov). V skladu z Uredbo o ukrepih ...
Preberi več

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

  • Datum objave 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren na posamezen agrotehnični ukrep. Kako in kdaj bo opravilo upoštevano, se odloči vsak sam po temeljitem razmisleku, na podlagi izkušenj ali razgovora s strokovnjakom.
Preberi več

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

  • Datum objave 09.07.2015
Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje na podlagi izkušenj, opazovanj razvoja rastlin ter kemijskih analiz tal in rastlinskih delov.
Preberi več