Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – za leto 2021

  • Datum objave 19.01.2022
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je pripravilo poročilo monitoringa splošno razširjenih vrst ptic. Slovenski indeks ptic kmetijske krajine (indeks) za leto 2021 znaša 76,8 %, kar je za 4,6 % manj kot v letu 2020. Analiza je pokazala, da ima v obdobju 2008–2021 indeks zmeren upad in sicer v celotnem obdobju 20,7 ± 2,4 %. Indeks generalistov prav tako kaže zmeren upad, vendar bistveno manjši, za skupno 2,6 ± 2,4 %. Tudi indeksa travniških in netravniških vrst znotraj SIPKK kažeta zmeren upad. Travniške vrste so upadle za 42,6 ± 3,2 %. Trend selivk in neselivk se ne razlikuje statistično značilno. Zelo podoben našemu je trend indeksa ptic kmetijske krajine v sosednji Avstriji.
Preberi več

Zmanjšanje izgub in odpadne hrane

  • Datum objave 15.01.2022
Predstavitev, ki jo je imela 4. 11. 2021 Tadeja Kvas Majer, MKGP v okviru internega predavanja. Več o zmanjševanju izgub hrane in odpadne hrane. Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet« (pdf, 1,5 MB)
Preberi več

Zagotavljanje varnosti živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

  • Datum objave 14.01.2022
Predstavitev Zagotavljanje varnosti živil, ki jo je izvedla Irena Kos, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 ...
Preberi več

Trženje (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

  • Datum objave 14.01.2022
Predstavitev Trženje, ki jo je izvedel Tomaž Cor, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 – Prenos ...
Preberi več

Razvoj novih proizvodov in izdelkov (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

  • Datum objave 14.01.2022
Predstavitev Razvoj novih proizvodov in izdelkov, ki jo je izvedel Tomaž Cor, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. ...
Preberi več

Razvoj novih proizvodov in trendi povpraševanja po hrani (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

  • Datum objave 14.01.2022
Predstavitev Razvoj novih proizvodov in trendi povpraševanja po hrani, ki jo je izvedla  Tatjana Kruder, ki je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla ...
Preberi več

Označevanje živil (usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov)

  • Datum objave 14.01.2022
Predstavitev Označevanje živil, ki sta ga izvedli Sara Ketiš in Stanka Pažek, je bila pripravljena in izvedena v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. ...
Preberi več

Učbenik akvaponika

  • Datum objave 26.10.2021
Zaradi hitrega naraščanja prebivalstva, čedalje večjih potreb po hrani in urbanizacije so kmetijska zemljišča danes čedalje manjša, oceani pa so čedalje bolj izlovljeni. Glede na pričakovane potrebe po hrani v prihodnosti potrebujemo inovativne in ekološke tehnologije za pridelavo hrane, ki ne zavzemajo veliko prostora. Akvaponika je integrirana multitrofična tehnologija pridelave hrane, sestavljena iz dveh sklopov: ...
Preberi več

Inovativni mladi kmet, kmetica 2019

  • Datum objave 26.10.2019
IMK, ZSPM, Zveza slovenske podeželske mladine, Blaž Lečnik, Bojan Firbas, Igor Paldauf, Katja Temnik, Marko Cesar, Matija Mohorič, Miloš Majcen, Tilen Soklič, mladi prevzemnik, ekološko kmetovanje, biodinamično kmetovanje, inovacije
Preberi več