Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat o projektu EIP Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA), ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Ljubljani Ostali člani partnerstva: Geološki zavod Slovenije; Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije; KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto; BO – MO d.o.o., ...
Preberi več

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat o EIP projektu Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: EMONA RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO D.O.O. Pričakovani rezultati Izboljšani povprečni dnevni prirasti – pri teletih nad 1000 g in pri mladem pitanem govedu 1200 g. Za barvo mesa – določiti ...
Preberi več

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o izvajanju projekta EIP Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati Določiti najustreznejši hibrid za pridelavo koruznih oklaskov in zrnja Izvesti pobiranje koruznih oklaskov s prototipom Razviti tehnologijo predelave koruznih oklaskov Uporaba oklaska kot vira energije Povečana energetska neodvisnost kmetij Obdobje trajanja projekta: ...
Preberi več

Inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano (EIP-EKOPAKT)

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Cilj projekta: Vzpostaviti delujoč sistem sledljivosti ekološko prirejenega govejega mesa z izgradnjo modela sledljivosti, ki temelji na sodobnih digitalnih tehnologijah za izmenjavo podatkov in zagotavlja integriteto podatkov (tehnologija veriženja podatkovnih blokov t. i. blockchain idr.) ter uporaba tega sistema za boljše ...
Preberi več

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč – GREKO

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč na Posvetu JSKS in EIP 2020. Namen in cilji projekt Zmanjšati odtok hranil s kmetijskih površin v vodotoke z vzpostavitvijo grajenih ekosistemov v osuševalnih jarkih Vodilni partner: LIMNOS d.o.o. Člani partnerstva: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Društvo za proučevanje ...
Preberi več

Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati projekta so: Nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar za vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov Spletno orodje za pripravo interaktivnega posestnega načrta. Spletno orodje bo nudilo podporo za zbiranje informacij na terenu ali neposredno od akterjev vključenih v gozdno-lesno pridelovalno verigo. ...
Preberi več

Digitalizacija namakanja zelenjave

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati Kmetje se bodo informirano odločali o strategiji namakanja in namakali polja v skladu s potrebami rastlin na njih. Kmetje, ki bodo udeleženi v aktivnostih razširjanja rezultatov, se bodo zavedali lastnosti optimalnega namakanja. Ovrednotene možnosti uporabe omrežij in komunikatorjev z ...
Preberi več