Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati Razvit prototip (avtomatiziran-avtonomni nanos škropilne brozge). S pomočjo različnih alternativnih sistemov zatirali plevelno populacijo v vinogradih Avtohtone rastline bodo doprinesle k dvigu biotske pestrosti vinogradov. Promoviranje uporabe avtohtonih divjih sadnih vrst Hitrejše in učinkovitejše merjenje dozorevanje grozdja v vinogradih ...
Preberi več

Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta) Ostali člani partnerstva: Kmetijski inštitut Slovenije, 7 zavodov KGZ Slovenije: Zavod Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica, ...
Preberi več

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Mariboru (UM); Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Ostali člani partnerstva: KGZS Zavod Celje, KGZS Zavod Ptuj, ...
Preberi več

Seneno meso in mleko (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Seneno meso in mleko, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Ostali člani partnerstva: KIS, P-ino d.o.o., IKC UM, Mlekarna Celeia d.o.o., Ekološka kmetija Kukenberger, Ekološka kmetija Zadravec, Ekološka kmetija Kršinar, Turistična kmetija Apat, Kmetija Ovsenik Dosedanji rezultati projekta (11/2020): Ustanovitev ...
Preberi več

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ostali člani partnerstva: KGZ Slovenije, Zavod Celje; VSŠ Bled; Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p. Klavnica Mereče; 7 kmetijskih gospodarstev: Roman Savšek, Uroš Macerl, Urh Macerl, Miran ...
Preberi več

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Ostali člani partnerstva: Kmetijski inštitut Slovenije, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kodila, d. o. o., Kmetijska gospodarstva: Milan MIKOLA, ...
Preberi več

Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah – FARM MANAGER

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Namen in cilji projekta Razvoj empirično podprtih panožnih krožkov Izgradnja računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah Pričakovani rezultati Širitev empirično podprtih panožnih krožkov proizvajalcev mleka, jabolk in hmelja Izboljšanje usposobljenost kmetijskih svetovalcev za organizacijo empirično podprtih panožnih krožkov Postavitev sodobnega ...
Preberi več