Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR

  • Datum objave 11.03.2022
Leta 2020 se je v okviru EIP projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR raziskalo rešitve, kako še bolje pristopiti k ohranjanju ptice kosca (Crex crex) ter drugih travniških vrst ptic. Oblikovali so ukrep, ki je naravovarstveno ustrezen, vsebinsko pa so ga pozdravili tudi kmetje, kar je pripravljavcem dalo potrditev, da bodo ukrep še lažje in uspešnejše izvajali. Na povezavi se nahaja predlog dvostopenjskega ukrepa VTR.
Preberi več

PP_Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu_EIP2020

  • Datum objave 18.11.2020
Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade.   Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb.   Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko ...
Preberi več

DEBLO++

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu “Deblo”, ki je bilo predstavljeno na Posvetu JSKS in EIP 2020. Tematike projekta so dodana vrednost lesu, modeli lokalne oskrbe, razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu. Gozdna območja, ki so prizadeta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih podnebnih sprememb (npr. ukrepi po žledu in problematika rasti smreke), se zlivajo v posestni ...
Preberi več

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Mariboru, FKBV. Ostali člani partnerstva: UL BF, KIS, KGZS MB, KGZS MS, KGZS NM, KGZS LJ, KGZ Sava d.o.o., Mirosan d.o.o., Evrosad d.o.o., Karlovček d.o.o., Adam Novak, Branko Juhart, Vojko Šušterič, Mohor ...
Preberi več