Zmanjševanje napak pri izvajanju ukrepa OMD in podukrepov KOP

  • Datum objave 11.06.2021
Pri obravnavi vlog za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD) in kmetijsko okoljske podukrepe (podukrepi KOP) Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) napake ugotavlja z administrativno kontrolo (100 % pregledanih vlog) in s kontrolo na kraju samem (najmanj 5 % pregledanih vlog). Na podlagi izvedenih ...
Preberi več