Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR

  • Datum objave 11.03.2022
Leta 2020 se je v okviru EIP projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR raziskalo rešitve, kako še bolje pristopiti k ohranjanju ptice kosca (Crex crex) ter drugih travniških vrst ptic. Oblikovali so ukrep, ki je naravovarstveno ustrezen, vsebinsko pa so ga pozdravili tudi kmetje, kar je pripravljavcem dalo potrditev, da bodo ukrep še lažje in uspešnejše izvajali. Na povezavi se nahaja predlog dvostopenjskega ukrepa VTR.
Preberi več

Redno usposabljanje kmetov za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) v letu 2021

  • Datum objave 16.12.2021
Vsebina strokovnega gradiva za namen izvedbe rednega usposabljanja v 2021 za vključene v ukrep KOPOP: Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost Za vsebino je odgovorna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Izdala: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, v ...
Preberi več

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (posodobitev 2021)

  • Datum objave 16.11.2021
Posodobitev brošure KOPOP leta 2021 za namen predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep KOPOP. POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30. 6. HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30. 6. – obvezna zahteva HAB_ORGG: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini – obvezna zahteva HAB_MRVA Spravilo mrve s travinja – izbirna zahteva HAB_NPAS: ...
Preberi več

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

  • Datum objave 05.11.2021
Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021. Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja in informiranja   Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
Preberi več

Varovanje voda in ukrep KOPOP

  • Datum objave 30.03.2021
Predavanje, ki je bilo izvedeno v okviru predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep M10 KOPOP 2021. Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru ukrepa M1 Prenos znanja in informiranja. Urška Bremec, Direkcija Republike Slovenije za vode – Oddelek za varstvo in rabo voda Dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo za okolje in prostor – Varstvo in raba voda ...
Preberi več