Horizon / Obzorje / INTERREG / LIFE

Učbenik akvaponika

  • Datum objave 26.10.2021
Zaradi hitrega naraščanja prebivalstva, čedalje večjih potreb po hrani in urbanizacije so kmetijska zemljišča danes čedalje manjša, oceani pa so čedalje bolj izlovljeni. Glede na pričakovane potrebe po hrani v prihodnosti potrebujemo inovativne in ekološke tehnologije za pridelavo hrane, ki ne zavzemajo veliko prostora. Akvaponika je integrirana multitrofična tehnologija pridelave hrane, sestavljena iz dveh sklopov: ...
Preberi več

Podjetniške veščine – učbenik

  • Datum objave 26.10.2021
V publikaciji je predstavljen pregled komercialne akvaponike, z namenom da bi izpostavili nekatera ključna vprašanja, ki jih mora podjetnik upoštevati, preden se loti novega podviga. Marec 2020 Copyright © Partnerji projekta Aqu@teach Aqu@teach je projekt v okviru strateškega partnerstva Erasmus+ v visokem šolstvu (2017–2020), ki ga vodi Univerza Greenwich v sodelovanju z Univerzo uporabnih znanosti ...
Preberi več

Demonstracijske aktivnosti na kmetijah 2.0 / FarmDemo 2.0

  • Datum objave 01.09.2020
Priročnik za načrtovanje demonstracij na kmetijah, ki je na voljo v 11 jezikih, raziskuje šest prvin priprave, izvedbe in vrednotenja demonstracij na kmetijah. Projekt FarmDemo je vzpostavil deset interaktivnih tematskih mrež, ki združujejo 45 regionalnih vozlišč demonstracijskih kmetij in deležnikov v 17 državah. V Evropi je vsako leto več kot 200 demonstracijskih dogodkov v okviru ...
Preberi več