Tehnološka navodila za izvajanje operacije hmeljarstvo – 1. posodobitev, 2017

  • Datum objave 05.07.2017
Tehnološka navodila za izvajanje operacije Hmeljarstvo (operacija KOPOP-HML) so pripravljena na osnovi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020. Hmeljarjem želimo, da jim bodo tehnološka navodila v pomoč pri pridelavi hmelja v okviru operacije HML in bodo na okolju prijazen način pridelali kakovosten in količinsko velik pridelek. 1. posodobitev, 2017
Preberi več

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

  • Datum objave 09.07.2015
Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje na podlagi izkušenj, opazovanj razvoja rastlin ter kemijskih analiz tal in rastlinskih delov.
Preberi več

Tehnološka navodila za izvajanje operacije hmeljarstvo (KOPOP-HML)

  • Datum objave 11.06.2015
Tehnološka navodila za izvajanje operacije KOPOP-HML so pripravljena na osnovi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP obdobje 2014–2020. Znotraj operacije KOPOP-HML sta dve zahtevi obvezni: pokritost tal v medvrstnem prostoru in Nmin analiza. Na voljo pa so še tri izbirne zahteve: gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja in uporaba biorazgradljivih vrvic.
Preberi več