DEBLO++

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu “Deblo”, ki je bilo predstavljeno na Posvetu JSKS in EIP 2020. Tematike projekta so dodana vrednost lesu, modeli lokalne oskrbe, razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu. Gozdna območja, ki so prizadeta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih podnebnih sprememb (npr. ukrepi po žledu in problematika rasti smreke), se zlivajo v posestni ...
Preberi več

Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati projekta so: Nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar za vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov Spletno orodje za pripravo interaktivnega posestnega načrta. Spletno orodje bo nudilo podporo za zbiranje informacij na terenu ali neposredno od akterjev vključenih v gozdno-lesno pridelovalno verigo. ...
Preberi več