Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ govedo – strokovno gradivo

  • Datum objave 16.12.2021
Vsebina strokovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno za namen izvedbe rednega usposabljanja za upravičence iz naslova ukrepa M14 Dobrobit živali. Informiranje udeležencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali Paša kot način krmljenja goveda Zoohigienski pogoji in normativi v rejah – priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih Primerjava različnih sistemov uhlevitve ...
Preberi več

Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta) Ostali člani partnerstva: Kmetijski inštitut Slovenije, 7 zavodov KGZ Slovenije: Zavod Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica, ...
Preberi več

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Mariboru (UM); Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Ostali člani partnerstva: KGZS Zavod Celje, KGZS Zavod Ptuj, ...
Preberi več

Seneno meso in mleko (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Seneno meso in mleko, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Ostali člani partnerstva: KIS, P-ino d.o.o., IKC UM, Mlekarna Celeia d.o.o., Ekološka kmetija Kukenberger, Ekološka kmetija Zadravec, Ekološka kmetija Kršinar, Turistična kmetija Apat, Kmetija Ovsenik Dosedanji rezultati projekta (11/2020): Ustanovitev ...
Preberi več

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat o EIP projektu Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: EMONA RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO D.O.O. Pričakovani rezultati Izboljšani povprečni dnevni prirasti – pri teletih nad 1000 g in pri mladem pitanem govedu 1200 g. Za barvo mesa – določiti ...
Preberi več