Evropsko partnerstvo za inovacije / EIP

Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč – GREKO

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč na Posvetu JSKS in EIP 2020. Namen in cilji projekt Zmanjšati odtok hranil s kmetijskih površin v vodotoke z vzpostavitvijo grajenih ekosistemov v osuševalnih jarkih Vodilni partner: LIMNOS d.o.o. Člani partnerstva: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Društvo za proučevanje ...
Preberi več

Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati projekta so: Nadgradnja spletnega informacijskega sistema MojGozdar za vzpostavitev modernih informacijsko komunikacijskih tokov Spletno orodje za pripravo interaktivnega posestnega načrta. Spletno orodje bo nudilo podporo za zbiranje informacij na terenu ali neposredno od akterjev vključenih v gozdno-lesno pridelovalno verigo. ...
Preberi več

Digitalizacija namakanja zelenjave

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati Kmetje se bodo informirano odločali o strategiji namakanja in namakali polja v skladu s potrebami rastlin na njih. Kmetje, ki bodo udeleženi v aktivnostih razširjanja rezultatov, se bodo zavedali lastnosti optimalnega namakanja. Ovrednotene možnosti uporabe omrežij in komunikatorjev z ...
Preberi več

BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: UL Biotehniška fakulteta Ostali člani partnerstva: skupno 11 partnerjev, od tega 7 pridelovalcev – sadjarjev Dosedanji rezultati Sajenje novih nasadov izven partnerstva Izdelava celostne grafične ...
Preberi več