Evropsko partnerstvo za inovacije / EIP

DEBLO++

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu “Deblo”, ki je bilo predstavljeno na Posvetu JSKS in EIP 2020. Tematike projekta so dodana vrednost lesu, modeli lokalne oskrbe, razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu. Gozdna območja, ki so prizadeta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih podnebnih sprememb (npr. ukrepi po žledu in problematika rasti smreke), se zlivajo v posestni ...
Preberi več

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Mariboru, FKBV. Ostali člani partnerstva: UL BF, KIS, KGZS MB, KGZS MS, KGZS NM, KGZS LJ, KGZ Sava d.o.o., Mirosan d.o.o., Evrosad d.o.o., Karlovček d.o.o., Adam Novak, Branko Juhart, Vojko Šušterič, Mohor ...
Preberi več

Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o EIP projektu, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati Razvit prototip (avtomatiziran-avtonomni nanos škropilne brozge). S pomočjo različnih alternativnih sistemov zatirali plevelno populacijo v vinogradih Avtohtone rastline bodo doprinesle k dvigu biotske pestrosti vinogradov. Promoviranje uporabe avtohtonih divjih sadnih vrst Hitrejše in učinkovitejše merjenje dozorevanje grozdja v vinogradih ...
Preberi več

Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta) Ostali člani partnerstva: Kmetijski inštitut Slovenije, 7 zavodov KGZ Slovenije: Zavod Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica, ...
Preberi več

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funk. mlečnih proizv. višje dodane vrednosti

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Mariboru (UM); Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Ostali člani partnerstva: KGZS Zavod Celje, KGZS Zavod Ptuj, ...
Preberi več

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ostali člani partnerstva: KGZ Slovenije, Zavod Celje; VSŠ Bled; Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p. Klavnica Mereče; 7 kmetijskih gospodarstev: Roman Savšek, Uroš Macerl, Urh Macerl, Miran ...
Preberi več

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat EIP projekta Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Ostali člani partnerstva: Kmetijski inštitut Slovenije, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Kodila, d. o. o., Kmetijska gospodarstva: Milan MIKOLA, ...
Preberi več

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (EIP projekt)

  • Datum objave 18.11.2020
Predstavitveni plakat o EIP projektu Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP leta 2020. Vodilni partner: EMONA RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO D.O.O. Pričakovani rezultati Izboljšani povprečni dnevni prirasti – pri teletih nad 1000 g in pri mladem pitanem govedu 1200 g. Za barvo mesa – določiti ...
Preberi več

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije

  • Datum objave 18.11.2020
Plakat o izvajanju projekta EIP Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije, ki je bil predstavljen na Posvetu JSKS in EIP 2020. Pričakovani rezultati Določiti najustreznejši hibrid za pridelavo koruznih oklaskov in zrnja Izvesti pobiranje koruznih oklaskov s prototipom Razviti tehnologijo predelave koruznih oklaskov Uporaba oklaska kot vira energije Povečana energetska neodvisnost kmetij Obdobje trajanja projekta: ...
Preberi več