Evropsko partnerstvo za inovacije / EIP

DVOSTOPENJSKI UKREP HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV: Izboljšana operacija za kosca prinaša dodatna plačila ali zgodnejšo 1. košnjo – novosti v letu 2022

  • Datum objave 17.03.2022
Program razvoja podeželja je leta 2007 uvedel operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov za kosca na ključnih območjih Nature 2000. S prenovo in izboljšanjem operacije VTR_KOS bo ohranjanje kosca še bolj ciljno naravnano in kmetje bodo glede na rezultate popisa kosca dobili dodatno plačilo. V letu 2022 izboljšana operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR_KOS) povečuje ciljnost izvajanja ukrepa ter prinaša dodatna plačila za površine, kjer bo ugotovljena prisotnost kosca v letu 2022. V primeru, da je kosec prisoten, kmet izvede košnjo po 1. avgustu na enega od treh možnih načinov in dobi plačilo glede na rezultat popisa, ki ga sporoči ARSKTRP.
Preberi več

Predlog dvostopenjskega ukrepa VTR

  • Datum objave 11.03.2022
Leta 2020 se je v okviru EIP projekta Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR raziskalo rešitve, kako še bolje pristopiti k ohranjanju ptice kosca (Crex crex) ter drugih travniških vrst ptic. Oblikovali so ukrep, ki je naravovarstveno ustrezen, vsebinsko pa so ga pozdravili tudi kmetje, kar je pripravljavcem dalo potrditev, da bodo ukrep še lažje in uspešnejše izvajali. Na povezavi se nahaja predlog dvostopenjskega ukrepa VTR.
Preberi več