Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo

  • Datum objave 14.01.2022
Dne, 10. 11. 2021, je bil organiziran posvet Kulturne poti in digitizacija kulturne dediščine ter njuna vloga v (trajnostnem) turizmu, kjer je bila izvedena tudi predstavitev: Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo, red. prof. dr. Martina Bavec in dr. Martina Robačer, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske ...
Preberi več

Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 (ANEK)

  • Datum objave 24.12.2021
ANEK vsebuje analizo stanja, SWOT analizo, predstavitev potreb, ciljev in ukrepov po prednostnih področjih, ki bodo pripomogli k nadaljnjem razvoju ekološkega kmetovanja. ANEK je tudi ena izmed pomembnih usmeritev pri pripravi ukrepov v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
Preberi več