Strokovno gradivo Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 14.01.2022
Strokovno gradivo, ki je bilo pripravljeno v okviru javnega naročila Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanja je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija. Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja    
Preberi več

Na kmetijo! Priročnik za bivanje starejših na kmetijah

  • Datum objave 05.11.2021
Projektne aktivnosti so bile načrtovane tako, da so na različne načine in z različnih vidikov preverjali, kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na partnerskih kmetijah, na kakšen način bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, nenazadnje tudi kakšen je interes med starejšimi za bivanje na podeželju. Leto izida: 2021 Izdajatelj: ...
Preberi več

Slovenski zaščiteni kmetijski pridelki in živila

  • Datum objave 05.11.2021
Brošura je namenjena vsem, ki jih zanimajo zaščiteni kmetijski pridelki in živila ter pomen zaščite in zaščitnih znakov na embalaži kmetijskih pridelkov in živil. V brošuri je na kratko predstavljenih 27 slovenskih kmetijskih pridelkov in živil, ki so trenutno zaščiteni pri Evropski komisiji ter kmetijski pridelki in živila iz sheme »višja kakovost«.
Preberi več