Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 za operacijo DŽ govedo – strokovno gradivo

  • Datum objave 16.12.2021
Vsebina strokovnega gradiva, ki je bilo pripravljeno za namen izvedbe rednega usposabljanja za upravičence iz naslova ukrepa M14 Dobrobit živali. Informiranje udeležencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali Paša kot način krmljenja goveda Zoohigienski pogoji in normativi v rejah – priporočila z vidika dobrobiti, vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih Primerjava različnih sistemov uhlevitve ...
Preberi več