Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP – 2. posodobitev, 2017

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP – 2. posodobitev, 2017

 • Datum objave 10.04.2017
FileAction
Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa KOPOP - 2. posodobitev, 2017Prenesi 
 • Verzija
 • Prenosov 77
 • Velikost datoteke 5.10 MB
 • Objavljen 10.04.2017
Opis:

Sadjarstvo je kmetijska panoga, kjer se spremembe v pridelavi, ki temeljijo na okolju, pridelovalcu in ne nazadnje potrošniku prijaznejši pridelavi, odvijajo zelo hitro. Novejši okoljski ukrepi sledijo filozofiji zmanjšane obremenitve pridelka in okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljevanju: FFS), prispevajo pa tudi k varovanju zdravja ljudi (pridelovalcev in potrošnikov).
V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami; v nadaljevanju uredba) se v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) izvaja tudi operacija Sadjarstvo (v nadaljevanju: operacija SAD), ki vključuje naslednje zahteve:

a) obvezna zahteva:

 • SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov (v
  nadaljevanju: SAD_VABE);

b) izbirne zahteve:

 • SAD_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi (v nadaljevanju: SAD_EKGN),
 • SAD_KONF: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije (v nadaljevanju: SAD_KONF),
 • SAD_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi) (v nadaljevanju: SAD_MEHZ),
 • SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino (v nadaljevanju: SAD_POKT).

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Sadjarstvo v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (2. posodobitev) 2017

 

Deli z drugimi