SKLOP F – travništvo in pašništvo: Ohranjanje suhih travnikov

SKLOP F – travništvo in pašništvo: Ohranjanje suhih travnikov

  • Datum objave 23.04.2024
FileAction
SKLOP_F GRADIVO ohranjanje suhih travnikov KONČNO.docxPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 42
  • Velikost datoteke 9.43 MB
  • Objavljen 23.04.2024
Opis:

Travniki predstavljajo v Sloveniji najbolj razširjeno kmetijsko rabo. Večina travnikov pod naravno gozdno mejo je polnaravnega izvora. Nastali so v preteklosti zaradi človeškega poseganja v naravo ko so se prebivalci teh območij začeli ukvarjati s kmetijstvom in zato krčili in požigali gozdno vegetacijo. Manjši del travnikov je v Sloveniji naravnega izvora. Nastali so večinoma zaradi specifičnih podnebnih pogojev, predvsem tam, kjer se zaradi previsokih ali prenizkih letnih temperatur ni mogel razviti gozd. Sedaj travniki predstavljajo enega najbolj ogroženih habitatov zaradi velikega upadanja biotske raznovrstnosti.

Gradivo so pripravili strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v okviru Javnega naročila "Izvedba demonstracijskega projekta – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah." Priprava gradiva je bila sofinancirana iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020.


Ključne besede: živinoreja, dobrobit živali, pašništvo, paša, govedoreja, perutninarstvo, prašičjereja, drobnica, konjereja, sklop F, varovanje okolja, biodiverziteta.

Deli z drugimi