Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

  • Datum objave 22.02.2016
FileAction
Prirocnik_varovana_obmocja_splet.pdfPrenesi 
  • Verzija [version]
  • Prenosov 3403
  • Velikost datoteke 3.67 MB
  • Objavljen 22.02.2016
Opis:

Nosilci dejavnosti in načrtovalci razvoja na podeželju pogosto težko znajdejo v zahtevnih upravnih postopkih, povezanih s posegi v prostor na varovanih območjih. V razgovorih pogosto opozarjajo na potrebo po takem viru informacij, kjer bi na enem mestu dobili celovito informacijo o upravnih postopkih in korakih, potrebnih za pravilno izpeljavo projekta in s tem za pridobitev ustreznih dovoljenj. Tega izziva se loteva ta priročnik. Namenjen je tako nosilcem projektov kot tudi podpornemu okolju, ki jim pomaga
pri izvedbi – lokalnim akcijskim skupinam, svetovalcem v regionalnih razvojnih agencijah, občinah in upravnih enotah ter drugim.

Deli z drugimi