PP_Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu_EIP2020

PP_Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu_EIP2020

  • Datum objave 18.11.2020
FileAction
PP_Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu_EIP2020.pdfPrenesi 
  • Verzija [version]
  • Prenosov 393
  • Velikost datoteke 769.37 KB
  • Objavljen 18.11.2020
Opis:

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade.

 

Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb.

 

Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili avtomatiziran namakalni sistem v nasadu.

 

Projektne aktivnosti:

- vodenje in koordinacija

- izvedba 3 usposabljanj (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo)

- izvajanje meritev - spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in porabo finančnih sredstev na 7 kmetijskih gospodarstvih

- priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja na 7 lokacijah

- analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun upravičenosti namakanja oljk

- razširjanje rezultatov

Deli z drugimi