Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK C

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK C

  • Datum objave 28.02.2024
FileAction
Splošna navodila za vodenje evidenc SOPO (Word)Prenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 286
  • Velikost datoteke 19.86 KB
  • Objavljen 28.02.2024
Opis:

V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo zapis le za nemonitoriabilna delovna opravila. Na tak način so prilagojene evidence o delovnih opravilih in evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil.

Če je nosilec KMG po pravilih pogojenosti zavezanec za vodenje evidence o gnojenju na celotni kmetiji, priporočamo, da še vedno vodi evidenco o uporabi organskih in mineralnih gnojil iz razdelka B (enotna evidenca za vse sheme).

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so poleg shem SOPO vključeni tudi v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, BVR ali EK, vodijo evidence pod razdelkom A.

Evidenca o uporabi FFS ostaja nespremenjena in je enaka kot v razdelku B, ker je nosilec KMG v primeru uporabe FFS vedno zavezanec za vodenje evidence o uporabi FFS na celotni kmetiji.


Evidence za posamezno shemo SOPO:


Ključne besede: poljedelstvo, živinoreja, ekološko kmetovanje, rastlinska pridelava, zeleni prehod

Deli z drugimi