Navodila za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Navodila za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

  • Datum objave 19.09.2023
FileAction
Navodila za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.pdfPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 1
  • Velikost datoteke 1.10 MB
  • Objavljen 19.09.2023
Opis:

Invazivne tujerodne rastlinske vrste so tiste tujerodne rastlinske vrste, ki se v naravi same čezmerno razširjajo. Tako jemljejo življenjski prostor vrstam, ki so pri nas domorodne in povzročajo škodo ne le naravi, ampak tudi gospodarstvu ali zdravju ljudi.

V ločenih navodilih so že predstavljene najpogostejše invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki se pojavljajo na kmetijskih zemljiščih, in možni načini njihovega odstranjevanja. V teh navodilih pa so predstavljeni predlagani načini za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Navodila so pripravili na Zavodu RS za varstvo narave. Financirana so bila v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Slovenijo.


Ključne besede: varovanje okolja, invazivne rastline, biodiverziteta, pogojenost

Deli z drugimi