Navodila za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Navodila za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

  • Datum objave 19.09.2023
FileAction
Navodila za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.pdfPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 2
  • Velikost datoteke 4.67 MB
  • Objavljen 19.09.2023
Opis:

Invazivne tujerodne rastlinske vrste lahko tudi v kmetijstvu povzročajo veliko škodo in stroške, saj ne zmanjšujejo le proizvodnega potenciala, temveč lahko pomenijo dokončno izgubo kmetijskih zemljišč. Zato je ključno, da so kmetje na pojavljanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst pozorni in
ob njihovem pojavljanju takoj začnejo z izvajanjem ukrepov za njihovo omejevanje in obvladovanje.

V navodilih so podrobno predstavljeni možni načini odstranjevanja po posameznih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrstah, ki se najpogosteje pojavljajo na kmetijskih zemljiščih.

V ločenih navodilih so predstavljeni tudi predlagani načini za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Navodila so pripravili na Zavodu RS za varstvo narave. Financirana so bila v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Slovenijo.


Ključne besede: varovanje okolja, invazivne rastline, biodiverziteta, pogojenost

Deli z drugimi