Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2020

  • Datum objave 16.12.2020
FileAction
Monitoring_metulji_2020.pdfPrenesi 
  • Verzija [version]
  • Prenosov 616
  • Velikost datoteke 19.28 MB
  • Objavljen 16.12.2020
Opis:

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev se izvaja redno, vsako leto, od leta 2008 dalje. V letu 2020 smo zaključili projekt Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2019 in 2020. Terensko delo je potekalo v obeh letih in je bilo opravljeno v celoti v skladu s projektno nalogo (št. 430-2/2019).

Rezultati monitoringa v letu 2019 so podani v ločenem poročilu, ki je bilo izdelano v skladu s projektno nalogo v letu 2019. V tem poročilu so predstavljeni rezultati terenskega dela v letu 2020. Poročili predstavljata končne rezultate za posamezno leto monitoringa in skupaj sestavljata celovito poročilo projekta. Pričujočemu poročilu so kot digitalna priloga priloženi podatki (podatkovna zbirka in prostorski podatki) iz leta 2020.

Deli z drugimi