Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (posodobitev 2021)

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (posodobitev 2021)

  • Datum objave 16.11.2021
FileAction
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (posodobitev 2021).pdfPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 1231
  • Velikost datoteke 1.07 MB
  • Objavljen 16.11.2021
Opis:

Posodobitev brošure KOPOP leta 2021 za namen predhodnega usposabljanja za vstop v ukrep KOPOP.

POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI
HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30. 6.
HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30. 6. – obvezna zahteva
HAB_ORGG: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini – obvezna zahteva
HAB_MRVA Spravilo mrve s travinja – izbirna zahteva
HAB_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika – izbirna zahteva

TRAVIŠČNI HABITATI METULJEV
MET_KOS: Košnja/paša ni dovoljena med 15. 6. in 15. 9. – obvezna zahteva
MET_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika – obvezna zahteva
MET_MRVA: Spravilo mrve s travinja – izbirna zahteva

HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV
VTR_KOS: Košnja ni dovoljena pred 1. 8. – obvezna zahteva
VTR_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika – izbirna zahteva

STELJNIKI

VODNI VIRI
VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin – obvezna zahteva
VOD_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih – obvezna zahteva
VOD_NEP: Neprezimni medonosni posevki – izbirna zahteva
VOD_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) – izbirna zahteva

OHRANJANJE HABITATOV STRMIH TRAVNIKOV
GRBINASTI TRAVNIKI
REJA DOMAČIH ŽIVALI NA OBMOČJU POJAVLJANJA VELIKIH ZVERI
KRA_OGRM: Varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami
KRA_VARPA: Varovanje črede s pastirjem
KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi
PLANINSKA PAŠA
KRA_CRED: Paša po čredinkah na planini
KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem
VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI
OHRANJANJE MEJIC
Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje
OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA
GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

 

 

Deli z drugimi