Evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK B

Evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK B

  • Datum objave 30.03.2023
FileAction
Evidence o delovnih opravilih SOPO (Word).docxPrenesi 
Evidence o delovnih opravilih SOPO (PDF).pdfPrenesi 
Evidence o delovnih opravilih SOPO (Excel).xlsxPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 2958
  • Velikost datoteke 2.00 MB
  • Objavljen 30.03.2023
Opis:

Evidence za izvajanje intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO)

Evidence v razdelku B vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO).

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so poleg shem SOPO vključeni tudi v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, BVR ali EK, vodijo evidence pod razdelkom A.

Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko izbirajo med načinom vodenja evidenc v fizični obliki preko Wordove datoteke ali v računalniški obliki v programu Excel.

Za lažjo uporabo programa Excel za vodenje evidenc je bila na YouTube kanalu Mreže za podeželje objavljena predstavitev načina vodenja evidenc za intervencijo SOPO iz Strateškega načrta SKP 2023-2027.

 

Pri uspešnem izvajanju intervencij vam bo morda prav prišlo tudi Navodilo o postavitvah in dimenzijah življenjskih prostorov za koristne organizme za kmetijsko prakso, v okviru sheme INP8.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih (BIORAZTN).

 

 

Obvestilo z dne 25. 4. 2023: Verzije v WORD, PDF in Excel vsebujejo popravke v opisu delovnega opravila za shemo Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak in shemo Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih, v navodilih je dodan stavek o pomenu ažurnega vodenja evidenc, jasneje je napisana opomba, ki se nanaša na shemo Ozelenitev ornih površin prek zime in shemo Konzervirajoča obdelava tal.

 

Ključne besede: poljedelstvo, živinoreja, ekološko kmetovanje, rastlinska pridelava, zeleni prehod

Deli z drugimi