Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A

  • Datum objave 30.03.2023
FileAction
Enotne evidence o delovnih opravilih, verzija 2.5 (Word)Prenesi 
Enotne evidence o delovnih opravilih, verzija 2.5 (PDF)Prenesi 
Enotne evidence o delovnih opravilih, verzija 2.5 (Excel)Prenesi 
PS_DROB program koze 2023, v1.2 (Excel)Prenesi 
PS_DROB program ovce 2023, v1.2 (Excel)Prenesi 
PS_PRAP_program_2023 (Excel)Prenesi 
Model za izračun izpustov TGP in intenzivnosti izpustov TGP za bike pitance in pitovne telice, verzija 1.2 (Excel)Prenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 15721
  • Velikost datoteke 2.92 MB
  • Objavljen 30.03.2023
Opis:

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 - intervencija kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), intervencija lokalne pasme in sorte (LOPS), intervencija biotično varstvo rastlin (BVR), intervencija plačila Natura 2000 (N2000) ter za namen ekološkega kmetovanja (EK).

Enotne evidence vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK.

Za lažjo uporabo programa Excel za vodenje enotnih evidenc je bila na YouTube kanalu Mreže za podeželje objavljena predstavitev načina vodenja enotnih evidenc za intervencije iz Strateškega načrta SKP 2023-2027.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije SOPO vodijo evidence pod razdelkom B. "Poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo zapis le za nemonitoriabilna delovna opravila, so dostopna pod razdelkom C.

Pri uspešnem izvajanju intervencije SOPO vam bo morda prav prišlo tudi Navodilo o postavitvah in dimenzijah življenjskih prostorov za koristne organizme za kmetijsko prakso, v okviru sheme INP8.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih (BIORAZTN).


Obvestilo z dne 28. 2. 2024: Z letom 2024 je bila v enotnih evidencah o delovnih opravilih dodana evidenca uporabe organskih in mineralnih gnojil za shemo dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka (INHIBIT).


Ključne besede: poljedelstvo, živinoreja, ekološko kmetovanje, rastlinska pridelava, zeleni prehod

Deli z drugimi