Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 – RAZDELEK A

  • Datum objave 30.03.2023
FileAction
Enotne evidence o delovnih opravilih, verzija 2.4 (Word)Prenesi 
Enotne evidence o delovnih opravilih, verzija 2.4 (Excel)Prenesi 
PS_DROB program koze 2023, v1.2 (Excel)Prenesi 
PS_DROB program ovce 2023, v1.2 (Excel)Prenesi 
PS_PRAP_program_2023 (Excel)Prenesi 
Model za izračun izpustov TGP in intenzivnosti izpustov TGP za bike pitance in pitovne telice, verzija 1.2 (Excel)Prenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 11394
  • Velikost datoteke 2.92 MB
  • Objavljen 30.03.2023
Opis:

Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 - intervencija kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), intervencija lokalne pasme in sorte (LOPS), intervencija biotično varstvo rastlin (BVR), intervencija plačila Natura 2000 (N2000) ter za namen ekološkega kmetovanja (EK).

Enotne evidence vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK.

Za lažjo uporabo programa Excel za vodenje enotnih evidenc je bila na YouTube kanalu Mreže za podeželje objavljena predstavitev načina vodenja enotnih evidenc za intervencije iz Strateškega načrta SKP 2023-2027.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni samo v eno ali več shem intervencije SOPO vodijo evidence pod razdelkom B.

Pri uspešnem izvajanju intervencije SOPO vam bo morda prav prišlo tudi Navodilo o postavitvah in dimenzijah življenjskih prostorov za koristne organizme za kmetijsko prakso, v okviru sheme INP8.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih (BIORAZTN).

Obvestilo z dne 30. 11. 2023

Spremembe obrazca za spremljanje napredka pri operaciji PS_DROB, ki se izvaja v okviru intervencije KOPOP – Podnebne spremembe (KOPOP_PS), vključujejo poenostavitve pri spremljanju posameznih parametrov. Pri prireji mleka se črta spremljanje izločanja dušika na kg prirejenega mleka. Temu ustrezno se spremenita tudi program za ovce in program za koze.
Spremembe so vključene v enotne evidence o delovnih opravilih (verzija 2.4) v Word in Excel formatu.


Ključne besede: poljedelstvo, živinoreja, ekološko kmetovanje, rastlinska pridelava, zeleni prehod

Deli z drugimi