Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Osnovne informacije o ukrepih, 2. posodobitev v skladu z 4. spremembo PRP 2014-2020

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Osnovne informacije o ukrepih, 2. posodobitev v skladu z 4. spremembo PRP 2014-2020

  • Datum objave 24.08.2018
FileAction
Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Osnovne informacije o ukrepih, 2. posodobitev v skladu z 4. spremembo PRP 2014-2020.pdfPrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 4033
  • Velikost datoteke 2.64 MB
  • Objavljen 24.08.2018
Opis:

Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) je skupni programski dokument Republike
Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). PRP 2014–2020 odraža državne prednostne naloge, ki jih je RS opredelila na podlagi analize stanja v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu, pa tudi povezanosti teh gospodarskih panog z drugimi področji delovanja na celotnem ozemlju RS.

Publikacija je bila izdana leta 2018 na podlagi 4. spremembe PRP 2014-2020 (naknadno se je vsebina PRP 2014-2020 do konca programskega obdobja še večkrat spremenil. Zadnje verzije programa so objavljeni tukaj.

Prenos znanja in dejavnosti informiranja (ukrep 1)

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (ukrep 2)

Podukrep 2.1 - Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (ukrep 3)

Podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Naložbe v osnovna sredstva (ukrep 4)

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

Podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Razvoj kmetij in podjetij (ukrep 6)

Podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij

Podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (ukrep 7)

Podukrep 7.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno

infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (ukrep 8)

Podukrep 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Podukrep 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (ukrep 9)

Podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Podukrep 10.1 - Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

Podukrep 10.2 - Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Dobrobit živali (ukrep 14)

Sodelovanje (ukrep 16)

Podukrep 16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Podukrep 16.5 - Okolje in podnebne spremembe

Podukrep 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (ukrep 19)

Deli z drugimi