Analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev za povečanje kmetijske pridelave

Analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev za povečanje kmetijske pridelave

  • Datum objave 26.04.2022
FileAction
Analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev za povečanje kmetijske pridelavePrenesi 
  • Verzija
  • Prenosov 4040
  • Velikost datoteke 3.25 MB
  • Objavljen 26.04.2022
Opis:

V okviru projekta EIP Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA) so avtorji izdelali analizo izvedljivosti prenosa v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva. V analizi so izdelali oceno izvedljivosti prenosa, opisani so problemi ter posebnosti, ki se lahko pri vzpostavitvi sistema SPON (Sistem za podporo odločanju o namakanju) pojavijo.

Glede na podatke, ki so jih pridobili v okviru projekta, ugotavljajo, da zanimanje za namakanje in uporabo sistema SPON vsekakor obstaja in bi se kmetje na podlagi predstavitve njegovega delovanja v večini odločili za njegovo uporabo, saj vidijo njegove različne koristi. Prav tako se je v sklopu projekta pokazalo, da kmetje, tudi če so že imeli izkušnje z namakanjem, nimajo dovolj znanja o pravilnem namakanju, kar pomeni, da kljub njihovim dosedanjim izkušnjam še vedno niso bili dovolj informirani o pravilnih postopkih namakanja ali optimalni uporabi njihove namakalne opreme. V prihodnje bo prav gotovo veliko potrebno narediti tudi na področju izobraževanja o pravilnem namakanju. Korist bo vidna na vseh nivojih, tako na kmetijskem gospodarstvu, okoljskih vplivih ter finančnem vidiku. Priporočajo, da se nabava opreme za izvajanje sistema SPON v čim večji meri sofinancira preko ukrepov kmetijske okoljske politike. Šele s širšo uporabo se bo sistem SPON lahko ustrezno vzdrževal in nadgrajeval, tako da bo lahko koristno služil kmetijskim gospodarstvom pri stroškovno učinkoviti in okolju prijaznejši pridelavi kmetijskih kultur.

Več o projektu

Ključne besede: namakanje, digitalizacija, rastlinska pridelava, poljedelstvo, zelenjadarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, hmeljarstvo, poljedelstvo, ekološko kmetovanje, ekološka rastlinska pridelava, zeleni prehod, varovanje okolja, podnebne spremembe, digitalizacija in nove tehnologije, digitalizacija kmetijstva, raziskave, evropsko partnerstvo za inovacije / EIP

Deli z drugimi