Webinar: Ekološko kmetijstvo kot možna rešitev za razvoj podeželja v odročnih območjih