Strokovno srečanje Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih kmetijskih gospodarstev